کانکس

نورگیر

سقف حیاط خلوت

طلق پلی کربنات

سقف پاسیو

کرکره برقی اردبیل

کرکره برقی اردبیل (1)

سه شنبه, 15 دی 1394 11:02

کرکره برقی اردبیل

نوشته‌شده توسط


استاندارد نصب کرکره برقی 
کرکره برقی اردبیل درب هاي رول شونده است که با مسائلی مانند فنر (که وزن درب را خنثیمی کند) درگیر می باشد.
زیرا جهت حرکت کرکره برقی در راستاي جاذبه می باشد و وزن کرکره برقی اردبیل عامل مؤثري درجابجایی آن می  باشد. نوع  کرکره برقی آن تکه تکه از تیغه هایی است که بوجود می آورند.فرآیند نصبکرکره برقی  از دو مرحله راه اندازي بخش مکانیکی و سپس راه اندازي بخش الکترونیکی می باشد . هر بخش کرکره برقی می تواند مجزا نصب گردد، ولی براي راه اندازي نهایی کرکره برقی باید هر دو بخش نصب گردیده باشد. براي قسمت مکانیکی  کرکره برقی  محیط نصب باید از یک حداقل امکاناتی برخوردار باشد و در این استاندارد این حداقل آماده درنظر گرفته شده و اگر محیط این مقدار را شامل نمی باشد نیاز است آن را به حداقل رساند.

کرکره برقی

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net