کانکس

نورگیر

سقف حیاط خلوت

طلق پلی کربنات

سقف پاسیو

کرکره برقی خرم اباد

کرکره برقی خرم اباد (1)

سه شنبه, 15 دی 1394 13:40

کرکره برقی خرم اباد

نوشته‌شده توسط

استاندارد نصب کرکره برقی
کرکره برقی خرم اباد درب هاي رول شونده است که با مسائلی مانند فنر (که وزن درب را خنثیمی کند) درگیر می باشد.
زیرا جهت حرکت کرکره برقی خرم اباد در راستاي جاذبه می باشد و وزن کرکره برقی عامل مؤثري درجابجایی آن می باشد. نوع کرکره برقی آن تکه تکه از تیغه هایی است که سطح کرکره برقی را بوجود می آورند.فرآیند نصب

کرکره برقی از دو مرحله راه اندازي بخش مکانیکی و سپس راه اندازي بخش الکترونیکی می باشد . هر بخش

کرکره برقی می تواند مجزا نصب گردد، ولی براي راه اندازي نهایی کرکره برقی باید هر دو بخش نصب گردیده باشد. براي قسمت مکانیکی کرکره برقی محیط نصب باید از یک حداقل امکاناتی برخوردار باشد و در این استاندارد این حداقل آماده درنظر گرفته شده و اگر محیط این مقدار را شامل نمی باشد نیاز است آن را به حداقل رساند.

کرکره برقی

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net