کانکس

نورگیر

سقف حیاط خلوت

طلق پلی کربنات

سقف پاسیو

درباره درب اتوماتیک تلسکوپی

درباره درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی ازجمله درب اتوماتیک می باشدکه به خاطرقابلیت آن درایجاد ورودی وعرض بازشوی بیشتردریک دهنه مورد توجه بسیاری ازپیمانکاران،مهندسان طراح،وطراحان داخلی می باشد.

درب اتوماتیک تلسکوپی علاوه بردارابودن تمامی مزایای درب اتوماتیک کشویی ساده فضای وسیع تری ایجاد می نمایدچون تنها30درصدازدهنه ورودی به لنگه های ثابت اختصاص پیدامیکند.درواقع در این نوع درب70درصد فضا، بازشوخواهد بود.
درب اتوماتیک تلسکوپی دردو نوع تلسکوپی دوطرفه ویک طرفه قابل ارائه می باشد.
درب اتوماتیک تسکوپی دوطرفه به طورمعمول و در حالت عادی دارای 6 لنگه می باشد که 4 لنگه به صورت متحرک و 2 لنگه ثابت خواهد بود.
درب اتوماتیک تلسکوپی یک طرفه به طورمعمول و درحالت عادی دارای 3 لنگه می باشد که دولنگه متحرک و یک لنگه ثابت خواهد بود..

 

 

کرکره برقی

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net